sensei_reisha

Sensei_kai_sepia
img1_1

The Samadhi of the Guru

This is a 2007 recording of Susan Edwards reading her piece, The Samadhi of the Guru, on KGNU Radio in Boulder with music by Thomas Lenk.